Feldts Fisk & Skaldjur AB har en mycket stark fokusering på miljömärkta produkter.

Dessa miljömärkningar skall vara erkända och granskade av neutral tredjepart, så att man kan garantera en trovärdig och hållbar märkning, som alla kan känna sig trygga med. De främsta exemplen på sådana märkningar är idag MSC och KRAV (se längre ner på sidan för närmare information).

Vårt övergripande mål är att andelen miljömärkta produkter i vårt sortiment ständigt skall öka. 2009 ökade vi till en andel på 25 %, under 2010 kom vi upp till drygt 30 % och 2011 nådde vi knappt 40 % - redan det är en mycket hög siffra och något vi är riktigt stolta över, eftersom detta starkt bidrar till att säkerställa livskraftiga bestånd i våra hav.
Vi nöjer oss dock inte med detta, utan siktar ännu högre. Vi siktar på att inom 5 år skall minst 70 % av våra produkter vara miljömärkta !

För mer information om MSC och KRAV, se:

www.msc.org

www.krav.se